STV 1 - Đà Nẵng
STV 1 - Đà Nẵng
STV 1 - Đà Nẵng
STV 1 - Đà Nẵng
STV 1 - Đà Nẵng
STV 1 - Đà Nẵng
STV 1 - Đà Nẵng
1/7
STV 1 - Đà Nẵng
STV 1 - Đà Nẵng
STV 1 - Đà Nẵng
STV 1 - Đà Nẵng
STV 1 - Đà Nẵng
STV 1 - Đà Nẵng
STV 1 - Đà Nẵng

STV 1 - Da Nang

 
.
 

Project name

SON TRA VILLA


Typology

Interior


Location

SƠN TRÀ, ĐÀ NẴNG


Year

2021


Status

Design


Size

565 m2


Client

VT


Collaborators


Design team

Dang Hung Tran, Trung Hieu Nguyen