STV 1 - Đà Nẵng
STV 1 - Đà Nẵng
STV 1 - Đà Nẵng
STV 1 - Đà Nẵng
STV 1 - Đà Nẵng
STV 1 - Đà Nẵng
STV 1 - Đà Nẵng
1/7
STV 1 - Đà Nẵng
STV 1 - Đà Nẵng
STV 1 - Đà Nẵng
STV 1 - Đà Nẵng
STV 1 - Đà Nẵng
STV 1 - Đà Nẵng
STV 1 - Đà Nẵng

STV 1 - Đà Nẵng

 
.
 

Project name

BIỆT THỰ SƠN TRÀ


Typology

Nội thất


Location

SƠN TRÀ, ĐÀ NẴNG


Year

2021


Status

Thiết kế


Size

565 m2


Client

VT


Collaborators


Design team

Trung Hiếu Nguyễn