KÍCH THƯỚC TỦ BẾP TỐI ƯU VỚI CHIỀU CAO NGƯỜI DÙNG VIỆT
2024-07-05
KÍCH THƯỚC TỦ BẾP TỐI ƯU VỚI CHIỀU CAO NGƯỜI DÙNG VIỆT
THAM KHẢO CÔNG TRÌNH NỘI THẤT CHUNG CƯ THANG ĐIỂM 9.5-10
2023-03-16
THAM KHẢO CÔNG TRÌNH NỘI THẤT CHUNG CƯ THANG ĐIỂM 9.5-10
THAM KHẢO CÔNG TRÌNH NỘI THẤT CHUNG CƯ THANG ĐIỂM 8.5-9.5
2023-03-16
THAM KHẢO CÔNG TRÌNH NỘI THẤT CHUNG CƯ THANG ĐIỂM 8.5-9.5
THAM KHẢO CÔNG TRÌNH NỘI THẤT CHUNG CƯ THANG ĐIỂM 8-8.5
2023-03-14
THAM KHẢO CÔNG TRÌNH NỘI THẤT CHUNG CƯ THANG ĐIỂM 8-8.5
Zolaism Café - B.L.U.E. Architecture Studio
2023-01-15
Zolaism Café - B.L.U.E. Architecture Studio
NGÔI NHÀ THÂN THIỆN - ZEN ARTISTRY | by Pins studio
2022-11-08
NGÔI NHÀ THÂN THIỆN - ZEN ARTISTRY | by Pins studio
APARTMENT FOR TWO IN KIEV
2021-12-01
APARTMENT FOR TWO IN KIEV
AIR.SURVEY - HOUSING INTERIOR BRIEF
2021-09-29
AIR.SURVEY - HOUSING INTERIOR BRIEF
Office Interior Survey
2021-09-27
Office Interior Survey
MRS PHI ROOM
2021-07-25
MRS PHI ROOM
Căn phòng thoải mái
2021-07-15
Căn phòng thoải mái
HỒ SƠ NĂNG LỰC
2021-07-09
HỒ SƠ NĂNG LỰC
Trải nghiệm để có được một không gian hội họp hiệu quả
2021-05-26
Trải nghiệm để có được một không gian hội họp hiệu quả
3.4 x 9.6 M HOUSE
2020-10-18
3.4 x 9.6 M HOUSE
CHIẾU SÁNG TRONG THIẾT KẾ NỘI THẤT
2020-10-11
CHIẾU SÁNG TRONG THIẾT KẾ NỘI THẤT
PHÂN BIỆT CÁC PHONG CÁCH THIẾT KẾ NỘI THẤT (PHẦN 1)
2019-12-30
PHÂN BIỆT CÁC PHONG CÁCH THIẾT KẾ NỘI THẤT (PHẦN 1)
KIẾN TRÚC QUA ĐIỆN ẢNH (PART I - CÁC BẢN PHÁC THẢO TAY)
2018-12-31
KIẾN TRÚC QUA ĐIỆN ẢNH (PART I - CÁC BẢN PHÁC THẢO TAY)