DIV - Đà Nẵng
1/1
DIV - Đà Nẵng

DIV - Da Nang

 
.
 

Project name

Deposit Insurance of Vietnam - Office Building of Da Nang Branch


Typology

COMPETITION


Location

Số 122 đường 2 tháng 9, quận Hải Châu,TP. Đà Nẵng


Year

2018


Status

Competition


Size


Client

Deposit Insurance of Vietnam x UAI


Collaborators

UAI KTCN


Design team

Trung Hieu Nguyen