MDH 2 - Terra An Hưng
MDH 2 - Terra An Hưng
MDH 2 - Terra An Hưng
MDH 2 - Terra An Hưng
MDH 2 - Terra An Hưng
MDH 2 - Terra An Hưng
MDH 2 - Terra An Hưng
MDH 2 - Terra An Hưng
MDH 2 - Terra An Hưng
1/9
MDH 2 - Terra An Hưng
MDH 2 - Terra An Hưng
MDH 2 - Terra An Hưng
MDH 2 - Terra An Hưng
MDH 2 - Terra An Hưng
MDH 2 - Terra An Hưng
MDH 2 - Terra An Hưng
MDH 2 - Terra An Hưng
MDH 2 - Terra An Hưng

MDH 2 - Terra An Hưng

 
.
 

Project name

MDH - Terra An Hưng


Typology


Location

Terra An Hưng, La Khê, Hà Đông, Hà Nội.


Year

2021


Status

Thiết kế


Size

140 m2


Client


Collaborators


Design team

Trần Đăng Hưng, Nguyễn Thị Linh Đan, Bùi Xuân Thái, Trung Hiếu Nguyễn