MDH 2 - Terra An Hưng
MDH 2 - Terra An Hưng
MDH 2 - Terra An Hưng
MDH 2 - Terra An Hưng
MDH 2 - Terra An Hưng
MDH 2 - Terra An Hưng
MDH 2 - Terra An Hưng
MDH 2 - Terra An Hưng
MDH 2 - Terra An Hưng
1/9
MDH 2 - Terra An Hưng
MDH 2 - Terra An Hưng
MDH 2 - Terra An Hưng
MDH 2 - Terra An Hưng
MDH 2 - Terra An Hưng
MDH 2 - Terra An Hưng
MDH 2 - Terra An Hưng
MDH 2 - Terra An Hưng
MDH 2 - Terra An Hưng

MDH 2 - Terra An Hung

 
.
 

Project name

MDH 2


Typology


Location

Terra An Hưng, La Khê, Hà Đông, Hà Nội.


Year

2021


Status

Design


Size

140 m2


Client


Collaborators


Design team

Dang Hung Tran, Thi Linh Dan Nguyen, Xuan Thai Bui, Trung Hieu Nguyen