MTH - TERRA AN HUNG
MTH - TERRA AN HUNG
MTH - TERRA AN HUNG
MTH - TERRA AN HUNG
MTH - TERRA AN HUNG
MTH - TERRA AN HUNG
MTH - TERRA AN HUNG
MTH - TERRA AN HUNG
MTH - TERRA AN HUNG
1/9
MTH - TERRA AN HUNG
MTH - TERRA AN HUNG
MTH - TERRA AN HUNG
MTH - TERRA AN HUNG
MTH - TERRA AN HUNG
MTH - TERRA AN HUNG
MTH - TERRA AN HUNG
MTH - TERRA AN HUNG
MTH - TERRA AN HUNG

MTH - TERRA AN HUNG

 
.
 

Project name

MTH


Typology

NỘI THẤT


Location

Terra An Hưng, La Khê, Hà Đông, Hà Nội.


Year

2021


Status

Thiết kế và thi công


Size

140 m2


Client

MRS D


Collaborators

Timber, LYMHOUSE, Khang Minh Conslab, Hung Phat, Croled Lighting, Cuong Phong, ...


Design team

Trung Hiếu Nguyễn