MTA - BRG DIAMOND RESIDENCE
MTA - BRG DIAMOND RESIDENCE
MTA - BRG DIAMOND RESIDENCE
MTA - BRG DIAMOND RESIDENCE
MTA - BRG DIAMOND RESIDENCE
MTA - BRG DIAMOND RESIDENCE
1/6
MTA - BRG DIAMOND RESIDENCE
MTA - BRG DIAMOND RESIDENCE
MTA - BRG DIAMOND RESIDENCE
MTA - BRG DIAMOND RESIDENCE
MTA - BRG DIAMOND RESIDENCE
MTA - BRG DIAMOND RESIDENCE

MTA - BRG DIAMOND RESIDENCE

 
.
 

Project name

MTA


Typology

Nội Thất Chung Cư


Location

25 Le Van Luong, Nhan Chinh, Thanh Xuan, Ha Noi.


Year

2023


Status

Thiết kế


Size

140 m2


Client

Anh T


Collaborators


Design team

Trung Hiếu Nguyễn, Trần Đức Tiến, Nguyễn Như Quỳnh