BOH - Hải Phòng
BOH - Hải Phòng
BOH - Hải Phòng
BOH - Hải Phòng
1/4
BOH - Hải Phòng
BOH - Hải Phòng
BOH - Hải Phòng
BOH - Hải Phòng

BOH - Hải Phòng

 
.
 

Project name

Khách sạn Boong - Hải Phòng


Typology


Location


Year

2019


Status

Thiết kế


Size

894.6 m2


Client

Chị X


Collaborators


Design team

Trung Hiếu Nguyễn