TQB
TQB
TQB
TQB
TQB
TQB
TQB
1/7
TQB
TQB
TQB
TQB
TQB
TQB
TQB

TQB

 
.
 

Project name

TQB


Typology

Housing - Interior Design


Location

So 9, Ngo 37 Ta Quang Buu, Phuong Bach Khoa, Quan Hai Ba Trung, Ha Noi.


Year

2022


Status

Đang xây dựng


Size

368 m2 Arch + 297 m2 Interior


Client

Mr T


Collaborators

FITOUT, Timber, Croled Lighting, BTB Aircon, ...


Design team

Vũ Thùy Diệu, Trung Hiếu Nguyễn, Nguyễn Xuân Thùy, Trần Đức Tiến, Nguyễn Như Quỳnh