MKH - NHÀ MINH KHANG
MKH - NHÀ MINH KHANG
MKH - NHÀ MINH KHANG
MKH - NHÀ MINH KHANG
MKH - NHÀ MINH KHANG
MKH - NHÀ MINH KHANG
MKH - NHÀ MINH KHANG
MKH - NHÀ MINH KHANG
MKH - NHÀ MINH KHANG
MKH - NHÀ MINH KHANG
MKH - NHÀ MINH KHANG
MKH - NHÀ MINH KHANG
1/12
MKH - NHÀ MINH KHANG
MKH - NHÀ MINH KHANG
MKH - NHÀ MINH KHANG
MKH - NHÀ MINH KHANG
MKH - NHÀ MINH KHANG
MKH - NHÀ MINH KHANG
MKH - NHÀ MINH KHANG
MKH - NHÀ MINH KHANG
MKH - NHÀ MINH KHANG
MKH - NHÀ MINH KHANG
MKH - NHÀ MINH KHANG
MKH - NHÀ MINH KHANG

MKH - NHÀ MINH KHANG

 
.
 

Project name

MKH - NHÀ MINH KHANG


Typology

Nhà ở


Location

Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội


Year

2023


Status

Thiết kế & thi công


Size

158 m2


Client

Anh H, Chị D


Collaborators


Design team

Vũ Thùy Diệu, Trung Hiếu Nguyễn, Trần Đức Tiến