8CT3 - Bitexco
8CT3 - Bitexco
1/2
8CT3 - Bitexco
8CT3 - Bitexco

8CT3 - Bitexco

 
.
 

Project name

TÒA NHÀ 8CT3 - BITEXCO


Typology


Location

The Manor Central Park | Bitexco Group - Nghiêm Xuân Yêm, Đại Kim, Thanh Xuân, Hà Nội 11111, Việt Nam


Year

2016


Status

Cuộc thi


Size


Client

Bitexco Group | UAI


Collaborators


Design team

Trung Hiếu Nguyễn