14N
14N
14N
14N
14N
14N
14N
14N
14N
14N
14N
14N
1/12
14N
14N
14N
14N
14N
14N
14N
14N
14N
14N
14N
14N

14N

 
https://www.instagram.com/terra.cafeworkshops/
https://www.facebook.com/cafeworkshops/
https://khoequan.com/terra-cafe-workshops
 

Project name

Terra Coffee


Typology

Cải tạo nội thất, kiến trúc


Location

14 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.


Year

2022


Status

Đang thi công


Size

100 m2


Client

MR H


Collaborators


Design team

Vũ Thùy Diệu, Trung Hiếu Nguyễn