TOC - Hà Nội
TOC - Hà Nội
TOC - Hà Nội
TOC - Hà Nội
1/4
TOC - Hà Nội
TOC - Hà Nội
TOC - Hà Nội
TOC - Hà Nội

TOC - Hà Nội

 
.
 

Project name

Cuộc thi TOTO 2019


Typology

CUỘC THI


Location


Year

2019


Status

Thiết kế


Size

700 M2


Client

TOC


Collaborators


Design team

Trung Hiếu Nguyễn, Trần Đức Tiến, Nguyễn Công Thành