STV 1 - Đà Nẵng
STV 1 - Đà Nẵng
STV 1 - Đà Nẵng
STV 1 - Đà Nẵng
STV 1 - Đà Nẵng
STV 1 - Đà Nẵng
STV 1 - Đà Nẵng
1/7
STV 1 - Đà Nẵng
STV 1 - Đà Nẵng
STV 1 - Đà Nẵng
STV 1 - Đà Nẵng
STV 1 - Đà Nẵng
STV 1 - Đà Nẵng
STV 1 - Đà Nẵng

STV 1 - Đà Nẵng

 
.
 

Project name

BIỆT THỰ SƠN TRÀ


Typology

Nội thất


Location

SƠN TRÀ, ĐÀ NẴNG


Year

2021


Status

Thiết kế


Size

565 m2


Client

VT


Collaborators


Design team

Trần Đăng Hưng, Trung Hiếu Nguyễn