MDH - Terra An Hưng
MDH - Terra An Hưng
MDH - Terra An Hưng
MDH - Terra An Hưng
MDH - Terra An Hưng
MDH - Terra An Hưng
MDH - Terra An Hưng
MDH - Terra An Hưng
MDH - Terra An Hưng
MDH - Terra An Hưng
MDH - Terra An Hưng
MDH - Terra An Hưng
MDH - Terra An Hưng
MDH - Terra An Hưng
1/14
MDH - Terra An Hưng
MDH - Terra An Hưng
MDH - Terra An Hưng
MDH - Terra An Hưng
MDH - Terra An Hưng
MDH - Terra An Hưng
MDH - Terra An Hưng
MDH - Terra An Hưng
MDH - Terra An Hưng
MDH - Terra An Hưng
MDH - Terra An Hưng
MDH - Terra An Hưng
MDH - Terra An Hưng
MDH - Terra An Hưng

MDH - Terra An Hưng

 
 

Project name

MDH


Typology

Nội thất


Location

Terra An Hưng


Year

2021


Status

Thiết kế


Size

140 m2


Client

MRS DUNG


Collaborators


Design team

Lại Bá Thắng, Trần Đăng Hưng, Nguyễn Thị Linh Đan, Bùi Xuân Thái, Trung Hiếu Nguyễn