DIV - Đà Nẵng
1/1
DIV - Đà Nẵng

DIV - Đà Nẵng

 
.
 

Project name

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam - Hội sở chi nhánh Đà Nẵng


Typology

CUỘC THI


Location

Số 122 đường 2 tháng 9, quận Hải Châu,TP. Đà Nẵng


Year

2018


Status

Cuộc thi


Size


Client

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam x UAI


Collaborators

UAI KTCN


Design team

Trung Hiếu Nguyễn