LLC
LLC
LLC
LLC
LLC
LLC
LLC
LLC
LLC
LLC
LLC
LLC
LLC
LLC
LLC
1/15
LLC
LLC
LLC
LLC
LLC
LLC
LLC
LLC
LLC
LLC
LLC
LLC
LLC
LLC
LLC

LLC

 
.
 

Project name

LLC - LAYLA COFFEE


Typology

Kiến trúc cảnh quan


Location

Công viên Rồng, Sunworld Hạ Long Complex, Hạ Long, Quảng Ninh.


Year

2022


Status

Thiết kế


Size

574 m2


Client

Mrs T & H


Collaborators


Design team

Vũ Thùy Diệu, Trung Hiếu Nguyễn