14N
14N
14N
14N
14N
14N
14N
14N
14N
14N
14N
14N
14N
14N
14N
1/15
14N
14N
14N
14N
14N
14N
14N
14N
14N
14N
14N
14N
14N
14N
14N

14N

 

Terra Coffee & Workshop
Design and Build: air.concept

Before and After

 

 

 

Project name

14N


Typology

F&B - Coffee Shop


Location

14 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.


Year

2022


Status

Đã thi công xong


Size

100 m2


Client

Mr H


Collaborators

23.17, VMT Lighting


Design team

Vũ Thùy Diệu, Trung Hiếu Nguyễn, Trần Đức Tiến, Nguyễn Như Quỳnh