MLH
MLH
MLH
MLH
MLH
MLH
MLH
MLH
MLH
MLH
MLH
MLH
MLH
MLH
MLH
MLH
MLH
MLH
MLH
MLH
1/20
MLH
MLH
MLH
MLH
MLH
MLH
MLH
MLH
MLH
MLH
MLH
MLH
MLH
MLH
MLH
MLH
MLH
MLH
MLH
MLH

MLH

 
Ngôi nhà tuổi 22 của một bạn nữ năng động.
 

Project name

MLH


Typology

Renovation


Location

Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội


Year

2021


Status

Built


Size

60 m2


Client

Ms Ha


Collaborators

KHANG MINH CONSLAB, AIR.WOOD


Design team

Trung Hieu Nguyen